Om os

Børnehaveklasseforeningen organiserer børnehaveklasseledere i en stærk faglig forening. Børnehaveklasseforeningen har et tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening, Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne og andre interessenter indenfor skolestartsområdet. Børnehaveklasseforeningen bliver inddraget hos Danmarks Lærerforening i forbindelse med fagpolitiske drøftelser. Børnehaveklasseforeningen er med i et forum med de faglige foreninger og Danmarks Lærerforening. Børnehaveklasseforeningen har en kontinuerlig kontakt til Undervisningsministeriet og har blandt andet været med omkring udarbejdelse og implementering af Fælles Mål for børnehaveklassen. Børnehaveklasseforeningen lægger vægt på, at børnehaveklassen er en naturlig overgang for børnene fra dagtilbud til skole og fritidsordninger og videre i 1. klasse med børnehaveklasselederen som det naturlige omdrejningspunkt.

Hovedstyrelsen

Marianne Giannini
Formand
Mobil: 26 11 23 59
E-mail: mg.la@me.com
E-mail: bhklf@bhklf.dk

Dorthe Bundgaard
Næstformand
Mobil: 27 62 50 14
E-mail: dort0841@viborgskoler.dk

Lone Nyholm Sørensen
Kasserer
Mobil: 51 36 47 49
E-mail: kasserer@bhklf.dk

Tina Langeland
E-mail: tina.langeland@gmail.com

Helle Verdier

 

Børnehaveklasseledernes faglige identitet

Børnehaveklasseforeningen organiserer børnehaveklasseledere i en stærk faglig forening.

Børnehaveklasseforeningen har et tæt samarbejde med Danmarks Lærerforening, Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne og andre interessenter indenfor skolestartsområdet.

Børnehaveklasseforeningen bliver inddraget hos Danmarks Lærerforening i forbindelse med fagpolitiske drøftelser.

Børnehaveklasseforeningen er med i et forum med de faglige foreninger og Danmarks Lærerforening.

Børnehaveklasseforeningen har en kontinuerlig kontakt til Undervisningsministeriet og har blandt andet været med omkring udarbejdelse af Forenklede Fælles Mål for børnehaveklassen.

Børnehaveklasseforeningen lægger vægt på, at børnehaveklassen er en naturlig overgang for børnene fra dagtilbud til skole og fritidsordning med børnehaveklasselederen som det naturlige omdrejningspunkt.

Børnehaveklasselederens faglige identitet som et fundament for den gode skolegang

Børnehaveklasseforeningen arbejder for:

 • At det er den pædagoguddannede børnehaveklasseleder, der varetager undervisningen i børnehaveklassen.
 • At der tilbydes efter- og videreuddannelse af børnehaveklasseledere, så der sker en kontinuerlig kompetenceudvikling indenfor vores arbejdsfelt.
 • At vi bliver inddraget og får indflydelse på relevante områder.

Børnehaveklasseforeningen arbejder for at udbrede vidensdeling via:

 • Fagbladet Skolestart
 • Netværksgrupper
 • Skolestartskonferencer
 • Vores hjemmeside www.bhklf@bhklf.dk
 • “Børnehaveklasseledergruppen”, som er en lukket facebookgruppe for medlemmer af Børnehaveklasseforeningen
 • “Børnehaveklasseledere og Skolestart”, som er en åben facebookgruppe.

Børnehaveklasseforeningen arbejder for, at børnehaveklasselederen er med til at:

 • Sikre den trygge skolestart for børn og forældre.
 • Sørge for at undervisningen tager udgangspunkt i den legende og eksperimenterende tilgang.
 • Gøre plads til den fri leg og den faglige fordybelse.
 • Fastholde den faglige stolthed.
 • Være kulturformidlere til det omkringliggende samfund.
 • Arbejde for inkluderende klassefællesskaber med tydelig klasseledelse, der skaber et trygt klassemiljø.
 • Sparre med relevante fagpersoner omkring børns specifikke behov.
 • Sikre en tryg overgang fra børnehaveklassen til det videre skoleforløb.

Danmarks Lærerforening

Børnehaveklasselederne er en fraktion i Danmarks Lærerforening og
dermed har de pladser i Danmarks Lærerforenings kongres, som er
den øverste myndighed.

Danmarks Lærerforening forhandler vores overenskomst.

Se mere på www.uvm.dk