Nyttige links

Disse hjemmesider er en fin mulighed for at få en bedre viden om dit arbejdsområde og få udvidet din horisont indenfor såvel det faglige som det pædagogiske område. Gå ind på siderne og find links eller skriv søgeord på de områder, der interesserer dig.

Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforening (DLF) organiserer medlemmer, der er ansat inden for Danmarks Lærerforenings aftale- og overenskomstområde i staten, amtskommunerne, primærkommunerne, selvejende eller private institutioner / virksomheder og lærerstuderende, som er optaget på et lærerseminarium. Herudover organiserer DLF lærerne ved de danske skoler i Sydslesvig og ved det offentlige skolevæsen i Grønland.

De fleste af DLF’s medlemmer er ansat i den danske folkeskole, og foreningens medlemmer tæller lærere, overlærere, børnehaveklasseledere, småbørnslærere, skoleinspektører, viceskoleinspektører, skolekonsulenter, skolepsykologer og ledende skolepsykologer.

På foreningens hjemmeside kan du finde pressemeddelelser, debatindlæg og kronikker.
Og du kan læse om pædagogik og fagligt stof.

Fra foreningens hjemmeside kan du også klikke dig videre ind på netudgaven af folkeskolen og se de seneste nyheder, aktuelle artikler og anmeldelser af bøger med interesse for de professionelle undervisere i folkeskolen. Under søgeordet skolestart finder du især boganmeldelser, der er relevante for børnehaveklasseledere.

Frie Skolers Lærerforening

Frie Skolers Lærerforening (FSL) er en fagforening for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler i Danmark. Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på frie grundskoler og efterskoler. FSL udgiver månedsmagasinet “frieskoler”.

Undervisningsministeriet

Læs om den nye Folkeskolereform og bekendtgørelse og Forenkelede Fælles Mål for børnehaveklassen.

Se også Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kommunernes Landsforening

For Kommunernes Landsforening er kommunernes interesser altid i centrum. Kommunernes og kommunestyrets vilkår er den sag, der danner rammen omkring landsforeningens arbejde.

DCUM

DCUM er en statslig institution inden for den offentlige forvaltning. DCUM hører under Ministeriet for Børn og Undervisning. Børne- og undervisningsministeren fastsætter centrets vedtægt og beskikker formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Centret udfører sin virksomhed uafhængigt af ministeren, men centrets bestyrelse er ansvarlig over for ministeren med hensyn til centrets drift, herunder den økonomiske forvaltning.