Skolestart – et blad du ikke kan undvære!

Børnehaveklasseforeningen udgiver fagbladet “Skolestart”, som hele tiden har fingeren på pulsen og næse for de nyeste pædagogiske strømninger. Bladet udkommer 5 gange om året og holder dig velorienteret om alt vedrørende Skolestarten.

Læs første nummer af bladet Skolestart

Skolestart nr. 1 2024

Skolestart nr. 1 2024
Skolestart nr. 4 2023
Skolestart nr. 3 2023
Skolestart nr. 2 2023
Skolestart nr. 1 2023

Abonnement

Abonnement til bladet Skolestart henvender sig til skoler, institutioner og andre instanser (cvr registrerede virksomheder/institutioner).

Abonnement inkluderer 5 numre af fagbladet Skolestart og koster 520 kr. årligt. Husk at opgive EAN nr. ved indmeldelse.

Bogomtaler

Læs omtaler af de bøger, som bladudvalget modtager fra diverse forlag, som har relevans for Skolestarten.

Pensionist abonnement

Abonnement for pensionister inkluderer 5 numre af fagbladet Skolestart.

Pensionist abonnement koster 198 kr. halvårligt.

Ved ændring fra almindeligt abonnement til pensionist abonnement kontaktes Børnehaveklasseforeningen på bhklf@bhklf.dk

Bladudvalget

Anne Lindegaard
Redaktør
Mobil: 26 13 66 87
E-mail: alindegard@gmail.com

Ingelise Haag
Bladudvalg
E-mail: ingelisehaag@gmail.com

Bodil Høeg
Bladudvalg
E-mail: boditor@gmail.com

Katrine Juul
Bladudvalg
E-mail: katrine.juul@hotmail.com

Index for bladet Skolestart

Index for Skolestart 2021

Leder

Blad 1: Forandringsparat – Omstillingsparat. Af Jørgen Ebsen

Blad 2: Sikke et børnehaveklasse år vi er i gang med. Af Marianne Giannini

Blad 3: Tilbage til drømmescenariet om en normal hverdag

Blad 4: Nye skolestartere…

Blad 5:

Blad 6:

Blad 1

Vi ka’ skaber deltagelsesmuligheder for alle. Af Maria Norlin, Henriette Sonne Pedersen, Henriette Bottos, Steen Storgaard og Anette Kureer

Corona restriktioner har sat en ny dagsorden – også i skolen. Af Rikke Winckler

En god skolestart = et godt samarbejde mellem børnehave og skole. Af Stig Brostrøm

Co-teaching – samme om læring og udvikling. Af Andy Højholdt

Har alle børn ret? Af Christina Flymer-dindler

MyBreak. Af Rebecca Ilsøe

Den Trygge Overgang. Af Anette Westring

Matematisk opmærksomhed. Af Connie Nielsen og Elisabeth Tang

Sætter vi en barriere for de tosprogede børns udvikling? Af Jasmin Darwish, Thomas Kolling, Sandra Grønvold Jensen

I legen samarbejder vi. Af FDFs Legeudvalg

Bogomtaler.

Nyt fra HS

Blad 2

PBL og børns 3 psykologiske behov. Af Louise Klinge og Line Rønn Shakoor

PBL er fantastisk leg og dyb alvor. Af Søren Peter Dalby Andersen og Anne Katrine Blond

Innovative projektforløb kan alle kaste sig ud i. Af Rikke Lillie Gornitzka

Projektbaseret undervisning i børnehaveklassen. Af Yvonne Jacobsen

Det er lettere at skrive end at læse. Af Klara Korsgaard

Pædagogisk kontinuitet i teaterhøjde – teaterprojekt med børnehaveklassen. Af Tina Borgaard

Projektbaseret læring – også i indskolingen. Af Dorte Ziani, Camilla Eriksen og Lars Saul

Min mor og far er blevet skilt. Af Hans-Jørgen Knudsen

Bogomtaler.

Nyt fra HS

Blad 3

Mig og Mikkel, var jo kongerne i børnehaven. Nu er vi bare nul’te klasse. Af Pernille Hviid

Mikroforskning på vej i indskolingen. Af Metha Loumann

Sproggaven med i skole. Af Sara Hannibal

En voksen ven i skolen. Af Trine Ladegaard

Børns venskaber er også personalets opgave. Af Klara Korsgaard

Skæld ud gør børn bange og kede af det – og kan påvirke hele børnegruppen. Af Julie Troldborg

Foldebøger i Børnehaveklassen. Af Malene Meyer

Den lille idé – legevenner. Af Dorthe B. Clausen

Hverdagsstruktur og andre gode fif. Af Susanne Christensen

Èt bud på en skolestart. Af Adam Breum

Omgængere er udfordret fagligt og socialt. Af Kristian Jakobsen og Tobias Lindeberg

TRØST: Skolelærdommens skyggetante. Af Bent Olsen

Bogomtaler.

Nyt fra HS

Blad 4

Teknologiforståelse på små stole. Af Andreas Lieberoth

It i børnehaveklassen. Af Monica Brun

Kreativ kodning og robotter i børnehaveklassen. Af Thomas Kramer

Inddragelse af teknologi skal give mening. Af Rigmor Olesen

Programmering i børnehaveklassen – hvorfor og hvordan? Af Kirsten Dam Pedersen

En lille ide om kodning i børnehaveklassen. Af Ninna Stensgaard Jørgensen

Oplæsning af børnestavning – en læringsmulighed i Børnehaveklassen. Af Stine Fuglsang Engmose

Børn lærer når de leger. Af Stig Broström

Bogomtaler.

Skolestartskonference 2022 – Program

Index for Skolestart 2020

Leder

Blad 1: Fraktion 2 fik ingen plads i DLF’s Hovedstyrelse. Af Pia Jessen

Blad 2: Forældre og samarbejde. Af Jørgen Ebsen

Blad 3: Eksil på Falster. Af Marianne Giannini

Blad 4: Lad os tage det gode med videre. Af Marlene Engelbrechtsen

Blad 5: Skolestart med corona regler. Af Lone Nyholm Sørensen

Blad 6: Kan vi overhovedet have pakkekalender i klassen. Af Pia Jessen

Blad 1

Fælles Mål 2019. Af Pia Jessen og Nikolaj Vamming

Kunst forstås gennem kroppen. Af Louise Haurberg

Hæv pytgrænsen. Af Line Rønn Shakoor

Når stor bliver små – skolestart set med barnets øjne. Af Mads Espersen Lyager

Sørøvere og pirater – gamle kammerater. Af Bodil Høeg

Mini Mirò. Af Betina Kjær Klinggaard

Om at vær i “Zentrum”. Af Janne Aagaard

Sjov med skrald. Af Søren Kristoffersen og Marianne Jespersen

Mindfulness og nærværs øvelser i skolen. Af Pia Stadsbjerg

Store tanker i små portrætter. Af Lene Kaastrup

Bogomtaler.

Nyt fra HS

Blad 2

Kom me Ud&Leg. Af Sara Østergaard Jacobsen

Firbenet læsemakker Af Foreningen Læsehunde

Sjovt nyt læringsspil – JAGT JUVELEN. Af Sune Haugaard

Sprog og dyr vokser fint sammen….. i en engagerende læringsrum. Af Charlotte Schlichtkrull

Kan du finde den lokale “naturoplevelsessti”. Af Jan Veiby

Det livsvigtige vitamin N. Af Bodil Høeg

Tre aktiviteter om naturfænomener. Af Anne Hjerrild Rønning

Den Grønne Rygrad – praksisnærhed og bæredygtighed i naturfagene. Af Amaile Ørsted

Morgentur. Af Jørgen Erik Ebsen

Bogomtaler.

Nyt fra HS

Blad 3

Få inspiration til at udforske naturens små krible-krable dyr. Af Lenette Schunch

Co-teaching – et tværprofessionelt samarbejde om udvikling af bæredygtig undervisning og læringsmiljøer. Af Karen Scmidt Poulsen

Forpligtende forældresamarbejde styrker klassens fællesskab. Af Cecilie Harrits

Udvikling af legemiljø i børnehaveklassen. Af Karen Elvira Paludan

Det hedder “sol” – og indeholder det pædagoger er bedst til. Af Rebecca Steizig

Social-emotionel læring sikrer børnene en god overgang til skolelivet. Af Louise Tidmand

Gruppe i klasserummet. Af Anja Kristine Hvidberg Olsen

Sprogblomster og tanketorsk. Af Tine Basse Fisker

Høj på Hygge på Høsterkøb. Af Lene Jensby Lange

Bogomtaler.

Nyt fra HS.

Blad 4

Skolestart for alle. Af Lone Nyholm Sørensen

Dinosaurer, fluesmækkere og hulahopringe. Af Jytte Blanner

Lytteskrivning i børnehaveklassen. Af Bent Saabye Jensen

De yngste og læseforståelse – i selskab med Pamfilius. Af Tina Sejling og Julie Jarkilde

Derfor skal børn lære at lytte til hinanden. Af Trine Andreassen

Læsevenner. Af Lene Krogh Larsen

Lad sproget sprudle. Af Salma El Abdellaoui

Sprogudvikling og sprogstimulering i børnehaveklassen. Af Laila Kjærbæk

Sprog er noget vi bruger. Af Charlotte Reusch

Værsgo! Her er sprogsprutten. Af Mia Graae og Pernille Frost

Bogomtaler.

Nyt fra HS.

Blad 5

Kropssproget fortæller mere end ord! Af Pernille Slot

Dialogtræning i børnehaveklassen. Af Anni Nielsen og Caroline Schaffalitzky

Feedback skaber ejerskab i undervisningen. Af Frederik Mathorne

Fem fif til nemt at få dans i undervisningen. Af Elise Anesen

Udeskole som indgang til skolefællesskabet. Af Else Ladekjær

Bevægelse – et opgør med den stillesiddende skole. Af Malene Schat-Eppers

Trafik og bevægelse. Af Petra Busk og Rosa Nissen

Fodbold og frivillighed på skoleskemaet. Af Pernille Dahl Overgaard

Cirkus Højdeskræk – fantasi, fordybelse og fællesskab. Af Eva Mikkelsen og Rasmus Johansen

Idræt i det fri – bevægelse og leg i naturen. Af Frederik Orby

Forebyggelse af alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Af Trine Nobelius

Bogomtaler.

Nyt fra HS.

Skolestartskonference 2021 – program

Blad 6

Matematisk opmærksomhed. Elevaktivitet og forældresamarbejde. Af Margit Holm

Matematik med kroppen. Af Pernille Pind

Geometri, sprog og metamatisk opmærksomhed. Af Kirsten Søs Spahn

Matematisk opmærksomhed skal læres gennem leg. Af Frederikke Røn Jørgensen og Regitze Schødts

Begynder-matematik og Juleregnehistorier. Af Trine Klavsen

Sofaskole og ny læring i en coronatid. Af Anders Schunck

Det skal være sjovt at lære matematik. Af Heidi Lenzing Thrane og Maria Svanström Vasquez

Kom med på matematiktur. Af Pernille Brinch

Matematik i et læringsfællesskab. Af Inge Killerich

Bogomtaler.

Nyt fra HS.

Index for Skolestart 2019

Leder

Blad 1: Godt nytår. Af Marlene Engelbrechtsen

Blad 2: Tegn på forår. Af Ulla Koch Sørensen

Blad 3: Overgange i Børnehaveklassen. Af Jørgen Ebsen

Blad 4: Børnehaveklasseåret. Af Marianne Giannini

Blad 5: HS valg- Stem på Pia. Af Hovedstyrelsen

Blad 6: En epoke er slut. Af Marlene Engelbrechtsen

Blad 1

Vi skal huske legen i børnehaveklassen. Af Pia Jessen

At lege på kryds og tværs. Af Jacob Teildorf og Gitte thygesen

Slip de digitale medier fri. Af Thor Alder Antorini, Sigurd Sølyst Lyster og Jens Kirk Rasmussen

Disciplineringens nødvendighed. Af Karina Baymler

Skoleværing – hvad er det, og hvordan håndteres det. Af Mads Thomsen

Skolebørn og bekymringsmonstre. Af Stine Hæk og Gitte Winter Graugaard

Jubi! Solstrålebøgerne er tilbage. Af Dorthe Bundgaard Clausen

Gyserslottet. Af Anna-Mette Frederiksen

Mine hits med mine kids. Af Gitte Thygesen

Historiefortælling er det rene co-creation. Af Anette Wilhjelm Jahn

Blad 2

Vi skal vide mere om den gode skolestart. Af Camilla Hjorth Weber og Sofie Amalie Larsen

Nutidens voksne vil udvikle, ikke opdrage. Af Claus Holm

Filosofi på skemaet i indskolingen. Af Lærke Groth og Dorete Kallesøe

Derfor bør du undgå at give dit barn “digital fastfood”. Af Imran Rashid

Matematik i Vanskeligheder. Af Andreas Herum Larsen

Entotrefirefem. Af Hanne Due Bak

Bro til ord. Af Simon Jeppesen

Capoeira for børn i alle aldre. Af Benjamin Vinding

Blad 3

Verden fuld af ord. Af Lene Krogh Larsen

Den allerførste læsning. Af Ina Borgstrøm og Dorthe Klint Petersen

Det er da helt utroligt, hvad de lærer i børnehaveklassen! Af Marianne Skovsted Pedersen

d’dansk i børnehaveklassen. Af Lena Bülow-Olsen

Gyserslottet i Mørkeskoven. Af Bjarne Juul

Alkalær. Af Eag V. Hansen og Anne Vierø Hansen

Læsefidusen – nyt til børnehaveklassen. Af Lisa Marie Henderson

Ideer til arbejdet med sprog i børnehaveklassen. Af Jytte Sidelmann

Læringsmål om sprog – i et forebyggende perspektiv. Af Jørgen Frost

Blad 4

Ud med børnene. Af Anders Vogel

Butiksemne – Drømmegaden. Af Annie Thousig Møller

At lære, at være – i kontakt med sig selv. Af Trine Qvortrup Moltzen

Kaninen Stampe hjælper elever med skriveretningen. Af Ulla Maria Michaelsen

Kan man blande sig i børnenes madpakker? Af Gitte Thygesen

Struktur og sanselighed – en vigtig kombination i dansk i indskolingen. Af Søren Flott

Rytmik giver lyst til fællesskab. Af Annette Møs

Skriv, skriv, skriv. Af Lena Bülow-Olsen

Børn og Mad. Af Trine Gotha Frandsen

Blad 5

Lille Frøken Pingelpot – Når fis og alvor mødes. Af Marianne Iben Hansen

Historien om dengang lille Frøken Pingelpot flyttede ind i

Børnehaveklassen. Af Bodil Høeg

En kropslig tilgang til skolestart – fordi vi leger og lærer med kroppen først! Af Julie Nygaard Ulrik

Sæt leg før læring. Af Nadia Misimi

Tak til sans og social opmærksomhed. Af Lotte Salling

Børnestavning. Af Kristina Kristensen

Børn lærer allermest, når de ikke sidder helt stille – i for lang tid! Af Else Kjærulff Torp

Håndskrivning i børnehaveklassen. Af Trine Rask

Frivillige skolevenner styrker elevernes læring og trivsel. Af Carsten Hogstad

LæseLeg kan bane vejen til glæden ved bøger. Af Christina Stær Mygind

Blad 6

Nemme lege i frikvartererne. Af Maiken Raagaard

Vi arbejder med sprog. Af Lene Bejer Damgaard og Line Thingholm

Nissemusene Pi og Po flytter ind i børnehaveklassen. Af Mimi Stawski

Regnefingre. Af Kathrine Iversen og Anne-Christine Weber

Skoleparathedspyramiden. Af Helle Overballe Mogensen

Er der matematik i en perleplade. Af Alice Darville

Livstryg Skolestart. Af Karim Maktabi

Tallene 0-9 i børnehaveklassen. Af Lone Lindholm

Den lille spejderuge sætter friluftsliv og fællesskab på skoleskemaet. Af Hilde Nybo Breum

En god skolestart med skoleskak. Af Lærke Maria Johnsen

Fra barnebrud til bogorm. Af Cathrine Marie Nørgaard

Index for Skolestart 2018

Index 2018

Kulturmøder

Børn og udfordringer

Kroppen

Det gode skoleliv

Tidens børn

Sprog

Leder

Stopprøver – nej stop nu op! v. Pia Jessen

Forår, v. Marlene Engelbrechtsen

Overgange, v. Ulla Koch Sørensen

Ny i børnehaveklassen, v. Jørgen Ebsen

Så er vi godt i gang med det nye skoleår, v. Marianne Giannini

Vi skal turde, v. Pia Jessen

Artikler

Angst hos børn og Cool Kids programmerne, 2

Blufærdigheden blomstrer, 3

Børn med sanseintegrations forstyrrelser, 2

Børn med skolevægring, 2

Børn og deres tegninger, 5

Børn og seksualitet, 3

Børnegrupper der giver mening

Børnemassage, et sikkert hit, 3

Børnerettighedsdagen – Hvem har ret?, 1

Danmarks største kor for skole og kirke i Herstedøster, 5

Det giver mening at kende HC And, 3

Dronningens nytårskur, 1

Du er præcis, som du skal være, 3

Emne om kroppen, 3

En hyldest til landets fantastiske børnehaveklasseledere, 5

Engelsk i børnehaveklassen – Keep it simple, 1

Etniske minoritetsidentiteter i undervisningen, 1

Familiematematik i 0. klasse, 4

Farvebyer – alle veje kan føre ind i himmelen, 5

Fremtidens skole, 1

Først skal børnene lære at tegne, så kan vi…. 5

Først tager man en lille pind, 4

Grib blyanten, 3

Hjælp dine elever med at trampe hjælpsomme stier fra start, 4

Hvor længe skal vi æde af barnets selvkreativitet?, 2

Kan trolde og gnomer danne børn?, 4

Kom godt fra start, 4

Kroppen – inderst inde, 3

Leg med kroppen forrest, 5

Literacy – overflødigt modeord eller brugbart begreb? 6

Læs op for oplevelsens og fællesskabets skyld, 4

Mange veje ind i sproget, 1

Mine hits med mine kids, 1, 2, 4, 5, 6

Nogen gange har man bare lyst til at skrige, 2

Nordiske sanglege og børnesange, 1

Nu er det jul igen, 6

Ny i børnehaveklassen – og ny i Danmark, 1

Når sprogets grafemer og fonemer bliver til musik og bevægelse, 6

Opfør dig ordentligt og vær en god ven, 5

Optimal grobund for udvikling, 1

Robot hjælper med læseindlæring og differentiering, 6

Robuste børn i en verden i opbrud, 2

Seksualundervisning i børnehaveklassehøjde, 3

Skolestart og markante forældre, 5

Skolestartkonferencen 2018, 3

Skrivedans – eller hvordan frie bevægelser bliver konkrete linjer, 3

Sproghistorier i børnehaveklassen, 6

Sprogprøver og sprogstøttebehov, 6

Sæt ord på matematikken, 6

Sådan bliver de nye sprogprøver i børnehaveklassen, 5

Sådan får du børn i balance, 2

Tal og antal med elevernes egne konkreter, 2

Tanker om KTI – den kontrollerede tegneiagttagelse, 6

Tegnediktat, 5

U-landskalenderen – En årlig tilbagevendende tradition, 1

Vi kan ikke være bekendt at sende børn for tidligt i skole, 6

Værdier i børnehaveklassen, 4

Forfattere

Afkjær, Nynne – 6

Andresen, Søs Rask – 4

Antonsen, Stine Laurberg – 2

Arnsbjerg, Ingelis – 2

Bak, Kit Nygaard – 3

Binger, Grete – 5

Bitsch, Pernille B – 3

Bred, Eroma – 1

Bremholm, Jesper – 6

Brostrøm, Stig – 4

Bruun, Tina Borg – 3

Bruunsgaard, Susanne Draabe – 1

Bøye, Kenneth Jakobsen, 4

Clausen, Dorthe Bundgaard – 1

Ebsen, Jørgen – 3, 3

Fleischer, Anne Vibeke

Flintholm, Helle Boulund

Fredens, Kjeld – 5

Gregersen, Thea – 3

Henriksen, Grith – 6

Hermansen, Hanne Vikær – 1

Holm, Margit – 2

Husebø, Grethe – 1

Iversen, Kathrine – 6

Jensen, Lola – 5

Jørgensen, Judith – 1

Jørgensen, Per Schultz – 2

Kissov, Ene – 5

Kjær, Anne Sorang – 3

Kongpetsak, Susan Grønbech – 5

Kristensen, Ann-Louise Fischer – 2, 3, 5, 6

Kristensen, Ritt – 1

Larsen, Bo Nygaard – 5

Larsen, Mette Degn – 3

Lemire, Sabine – 5

Ljungholm, Lasse – 4

Lunddal, Ester – 1

Madsen, Jette Vebeche – 1

Molzen, Jens – 5

Mortensen, Hanne – 4

Møller, Annie Thousig – 1, 2, 6

Nejrup, David – 6

Nielsen, Pia Schmehl – 3

Paarup, Nanna – 4

Pedersen, Anette Erlandson – 3

Prehn, Anette – 4

Rasmussen, Ane Bjerg – 3

Rydén, Mette-Maria – 1, 6

Schyberg, Maria – 6

Seberg, Stig – 2

Sletved, Tea – 6

Stensgaard, Ninna – 5

Thastum, Mikael

Thygesen, Gitte – 4

Tordrup, Rikke Yde – 5

Udby, Laila Muhareb – 1

Weber, Anne-Christine – 4

Wowern, Mariann K – 3

Index for Skolestart 2017

Index 2017

Fællesskab

Forår

Sommer

Ny i børnehaveklassen

Efterår

Dyr

Leder

Nyt år, nye forhåbninger og glæder

Foråret er kommet…

Det gode kredsarbejde

Velkommen til et nyt skoleår

Udeskole og læsning

Repræsentantskabsmøde

Artikler

Bliv set i trafikken. 5

Bolschebutikken. 3

Bondegårdsdyr. 6

Bæredygtig kunst i et farverigt efterår. 5

Børns adfærd – hvem har ansvaret? 1

Både… og… 3

Den gode stemning. 1

Den gode stemning – del 2. 2

Den lille idé – Efterårsblade. 5

Den lille idé – Mariehønen. 2

Den lille idé – Når de nye børn kommer på besøg. 2

Den lille idé – Tegn videre på et dyr. 6

Den røde tråd ind i indskolingen. 4

Digitale billedbøger er også for de yngste. 6

Dyr i og udenfor Danmark – en naturuge. 6

Effekt i bevægelse. 2

Efterårets sange, lege og sjove aktiviteter. 5

Et par små ideer til skolestarten. 4

Faglig læsning om dyr. 6

Fem udeaktiviteter til sommerkulrede krudtugler. 3

Fire praktiske ideer til inklusion. 1

Foldebøger i undervisningen. 3

Forventninger. 4

Forældre har fidus til forældrefiduser. 4

Forårets sange, lege og sjove aktiviteter. 2

Forårsaktivitet – Figurer og mønstre. 2

Fugle. 6

Gode lege der styrker fællesskabet. 4

Gør det godt for bierne. 3

Hula Hop. 4

Hvad nu hvis? 4

Inspiration til arbejdet i børnehaveklassen. 4

Kick-off på diplommodulet i Varde. 5

Kolbøtter får børn til at trives og lære. 4

Kom godt fra skolestart. 4

Konturbilleder. 2

Kunsten at dele hold. 3

Kære forældre (matematikbrev). 2

Kære forældre (matematikbrev). 3

Kære forældre (matematikbrev). 5

Kære institution, hvordan skal vi danne vores børn? 1

Leg, læring og bevægelse. 5

Læsekort. 6

Magisk tegning. 5

Mindeord om Ina von Barm. 5

Mine hits med mine kids. 6

Mus i undervisningen – og køer. 6

Naturens farver. 2

Naturkatapulten – Forår. 2

Naturmandalaer. 5

Naturuge i børnehaveklassen! 3

Nye tiltag i Børnehaveklasseforeningen. 3

Når man skal starte i skole. 4

Om selvregulering i indskolingen. 1

Opdagende faglig læsning i børnehaveklassen. 6

Pigen der elskede ord – et teaterstykke. 2

Repræsentantskabsmøde på Gl. Avernæs. 6

Ro, rammer og rare relationer. 4

Skab den relation, der får børn til at lytte og lære. 1

Skolestartkonferencen 2017. 3

Skuldermakkere i børnehaveklassen. 4

Sommeraktivitet. 3

Sommerfugleforløb i 1. klasse. 3

Struktur fra første skoledag. 4

Svanebilleder. 6

Ting fortæller. 1

Tjekliste til starten af børnehaveklassen. 4

Trivsel i klassefællesskabet. 1

Troldeuge i børnehaveklassen. 5

Udeliv – årets gang i naturen. 5

Udeskole – forår. 2

Vinterens fugle. 6

Yoga til børn giver ro i klasseværelset. 1

Zak i skole – en god start på skolegang. 3

Forfattere

Afkjær, Nynne. 4

Andersen, René. 3

Andersen, Solveig. 1

Black-Storm, Christian. 2

Bonde, Marianne. 2

Busck, Petrea. 5

Christensen, Helene Østergaard. 6

Clausen, Dorthe B. 2, 6

Emus, Dorte Sofie Mørk. 6

Frederiksen, Anna-Mette. 4, 5

Friis, Jytte. 1

Giannini, Marianne. 3

Høeg, Bodil. 4, 6

Haag, Ingelise. 4, 5

Halse, John Aasted. 1

Henriksen, Grith. 3

Holm, Lise. 3

Holm, Margit. 2, 3

Hyldkrog, Grethe. 4

Isager, Gitte. 4

Jensen, Lola. 4

Jensen, Stine. 6

Jessen, Pia. 3, 5

Knappe, Helle. 1, 2, 3

Kofod, Lene. 4

Krogh, Josephine. 1

Larsen, Lene Krogh. 4, 6

Lassen, Britta Ø. 2, 3, 5

Lausten, Morten Schwarz. 3

Lindhard, Morten. 6

Lindholm, Lone. 3

Lundberg, Johnny Søndergaard. 2, 5

Lunddal, Ester. 2, 6

Marker, Palle. 1

Mouritsen, Hanne. 1

Møller, Annie Thousig. 2, 3, 4, 5, 6

Nielsen, Mette Lynge. 2

Nissen, Rosa. 5

Püschl, Birger. 3, 5

Rosenquist, Anita. 5

Schrøder, Lill Bredo. 1

Severinsen, Lise. 5

Sidelmann, Jytte. 4

Stensgaard, Ninna. 5

Sundahl, Majken. 2, 3, 5

Søgaard, Rikke. 2, 3, 5

Sørensen, Kia Bidstrup. 6

Sørensen, Niels Henrik. 4

Sørensen, Vivi Solveig. 1

Saabye, Frederik. 4

Vesterskov, Heidi N. 2, 3, 5

Weber, Mette. 1, 2

Winckler, Rikke. 1