Velkommen

Velkommen på Børnehaveklasseforeningens hjemmeside.

Her bliver du en del af et fællesskab, hvor vi deler interessen for de nyeste pædagogiske tendenser i børnehaveklassen.

Vi påvirker de politiske beslutninger, som har indflydelse på undervisningen i børnehaveklassen.

Vi er repræsenteret i diverse fora, som har politisk indflydelse.

Du modtager vores medlemsblad “Skolestart” fem gange om året.

Du får rabat, når du deltager i årets Skolestartskonference og du deltager gratis i arrangementer i din lokale kreds.

Aktuelt lige nu

Repræsentantskabsmødet d. 25 og 26. sept. 2023 i Nyborg.
(se nærmere i blad 3)

Læs de seneste udgivelser af bladet Skolestart

Har du ikke modtaget bladet “Skolestart” skriv til tina.langeland@gmail.com

Skolestart nr. 2 2023
Skolestart nr. 1 2023
Skolestart nr. 5 2022

Kredsene

Kreds 1A København

Kreds 1A består af følgende kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og  Rudersdal.

Københavns kommunes Børnehaveklasseforening, kreds 1A, har ca. 100 medlemmer.
Vi holder 2-3 medlemsmøder eller arrangementer om året.

Alle interesserede er velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere oplysninger.

  • Samarbejde med Københavns Lærerforening (KLF).
  • Et årligt møde med KLFs bestyrelse.
  • KLFs bestyrelsesmedlemmer kommer gerne til BKFs medlemsmøder  med oplæg, nyheder, forhandlingsresultater etc.
  • Løbende kontakt med KLFs konsulent Anne Lindegård.
  • Muligheder for at bruge KLFs hus til medlemsmøder m.m.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Marianne Giannini
Kontaktperson og kasserer
E-mail: mg.la@ci.kk.dk

Marianne Sørensen
E-mail: mfrost4@gmail.com

Maria Kristensen
E-mail: maria73work@gmail.com

Karina Remmer

Jane Krøyer
E-mail: jane.kroyer@gmail.com

Kreds 1B Bornholm

Medlemmer af kredsstyrelsen

Marianne Grøn Sørensen
Formand og kontaktperson
E-mail: mariannegroen@gmail.com

Maj-Britt Lyngberg
Kasserer
E-mail: mblyngberg@gmail.com

Jeanett Harup-Pelsen
E-mail: jeanett@harup.dk

Sussie Lindgreen
Revisor
E-mail: lindgren@post.tele.dk

Kreds 2 København

Kreds 2 består af følgende kommuner: Vallensbæk, Glostrup, Hvidovre, Brøndby, Høje-Taastrup, Rødvre, Ishøj, Ballerup, Herlev og Albertslund.

Varetager dine interesser i lokalområdet og er dit bindeled til Børnehaveklasseforeningens hovedstyrelse.

Målsætning
Vi arrangerer medlemsmøder og inspirationskurser, hvor du sammen med ligestillede kan drøfte faglige emner, udveksle erfaringer og hente eller give inspiration. Vi vil gerne skabe rammer for et sammenhold – i et job, hvor man godt kan være lidt “alene”.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Anna-Mette Frederiksen
Kontaktperson
E-mail: annamettef@gmail.com

Pia Nielsen
Kasserer
E-mail: piax.sn@gmail.com

Ann Siebenhaar
E-mail: annsiebenhaar@jubii.dk

Gitte Thygesen
E-mail: mingitte@hotmail.com

Helle Verdier
E-mail: verdierhelle@gmail.com

Kreds 3 Nordsjælland

Kreds 3 består af følgende kommuner: Furesø, Allerød, Hørsholm, Hillerød, Egedal, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Frederikssund og Halskov.

Generalforsamling: Se under kreds 1A

Kreds 3 samarbejder med kreds 1A (så kontakt evt Bodil Høeg eller Marianne Giannini Kreds 1A)

Kontaktperson

Bodil Høeg
E-mail: boditor@gmail.dk

Kreds 4 Midtsjælland

Kreds 4 består af følgende kommuner: Roskilde, Lejre, Greve, Køge, Stevns, Solrød, Odsherred, Holbæk og Kalundborg.

Da der ikke er en kredsstyrelse er kreds 4 velkommen til at deltage i generalforsamlingerne i kreds 5 (se evt. på deres side).

Yderliger kontakt

Hovedstyrelsen varetager opgaven
E-mail: bhklf@bhklf.dk

Kreds 5 Storstrøm

Kreds 5 består af følgende kommuner: Faxe, Vordingborg, Næstved, Sorø, Ringsted, Slagelse, Lolland og Guldborgsund.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Line Høy Willumsen
Kontaktperson
E-mail: line845h@nsvg.dk

Marlene Engelbrecthsen
E-mail: fam_engelbrechtsen@sol.dk

Susanne Kold
E-mail: suskold@gmail.com

Helle Hejlskov
Kasserer
E-mail: helle.hejlskov@skolekom.dk

Heidi Madelung
E-mail: madelung@mail.dk

Kreds 6 Fyn

Kreds 6 består følgende kommuner: Ærø, Langeland, Svendborg, Middelfart, Assens, Nordfyn, Odense, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Jørgen Ebsen
Kontaktperson
E-mail: joergen.ebsen@gmail.com

Gitte Eghøj
E-mail: gitte@eghoj.dk

Ann Baier
E-mail: ann.baier@gmail.com

Lisbeth Berth
Kasserer
E-mail: lisbb@nyborg.dk

Laila Pontoppidan
E-mail: lailop@hotmail.dk

Vibeke Andersen
Suppleant

Lisbet Søndergaard
Suppleant
E-mail: rask@munkebo-borger.dk

Kreds 7 Sønderjylland

Da der ikke er en kredsstyrelse, er medlemmer velkommen til at deltage i kreds 6 eller 9 til arrangementer og generalforsamlinger (se under deres kredssider).

Kreds 8 Sydjylland

Kreds 8 består af følgende kommuner: Vejle, Fredericia, Billund, Vejen, Varde, og Esbjerg.

Da der ikke er en kredsstyrelse er medlemmer velkommen til at deltage i kreds 7 eller 9 arrangementer og generalforsamlinger (se under deres kredssider).

Kontaktperson

Henvendelse kan rettes til bhklf@bhklf.dk

Kreds 9 Østjylland

Kreds 9 består af følgende kommuner: Horsens, Hedensted, Randers, Odder, Skanderborg, Silkeborg, Aarhus, Samsø, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov.

Børnehaveklasseforeningen Østjylland – Kreds 9, er din lokale kreds
– en pædagogisk/faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.

Vi arrangerer medlemsmøder, hvor du kan drøfte faglige emner og udveksle erfaringer med andre børnehaveklasseledere – vi arrangerer kurser, forsøger at have “fingeren på pulsen” og lægge op til pædagogiske emner, der rører sig i tiden. Hvis du har gode ideer til arrangementer, er du velkomme til at kontakte os.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Lone Nyholm Sørensen
Kontaktperson
E-mail: lonenyholm@gmail.com

Johan Lønsgaard Randrup
E-mail: johanrandrup@gmail.com

Anita Damgaard Jensen
E-mail: jdaan@aarhus.dk
Tlf: 29 91 07 07

Kreds 10 Midtjylland

Kreds 10 består af følgende kommuner: Viborg, Skive, Holstebro, Struer, Lemvig og Herning.

Vi er din lokale kreds under Børnehaveklasseforeningen. Her kan du via medlems- og foredragsaftener få inspiration til dagligdagen og komme dialog med andre børnehaveklasseledere. Vi forsøger at finde pædagogiske emner, der er i tråd med tiden, så flest mulige har lyst og interesse i at komme og bakke op om vores arrangementer. Har du en god ide eller et godt emne til en medlemsaften, så kontakt endelig bestyrelsen.

Hvis du er i tvivl om noget, kan vi hjælpe dig med informationer eller anvise dig det sted, hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Vi opfordrer dig til at være med i vores forening, for jo flere vi er, jo stærkere står vi.
Husk at vi er mindretal i skolen og i Danmarks Lærerforening, så vi må stå sammen og hjælpe hinanden hvis du vil høres.

Vi varetager dine interesser i lokalområdet, og er dit bindeled til Børnehaveklasseforeningens Hovedstyrelse.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Dorthe Bundgaard Clausen
Kontaktperson
E-mail: dort0841@viborgskoler.dk

Kreds 11 Nordjylland

Kreds 11 består af følgende kommuner: Thisted, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Læsø.

Børnehaveklasseforeningen Nordjylland er din lokale kreds – en pædagogisk/faglig forening med tilknytning til Danmarks Lærerforening.

Vi arrangerer medlemsmøder, hvor du kan drøfte faglige emner og udveksle erfaringer med andre børnehaveklasseledere – vi arrangerer kurser, forsøger at have “fingeren på pulsen” og lægge op til pædagogiske emner, der rører sig i tiden.

Medlemmer af kredsstyrelsen

Lilian Hvas
Kontaktperson
E-mail: lilianhvas@gmail.com

Britta Amdi
Kasserer
E-mail: amdi79@hotmail.com

Tina Langeland
E-mail: tina.langeland@gmail.dk

Gitte Højris Mikkelsen
E-mail: peroggitte@email.dk